Нэг байрлалтай хүйтэн толгой
Олон станцын хүйтэн чиглэл
Токарийн шугамын ажил
Халуун хуурамчаар боловсруулах
Гар утас өнхрөх
Өрөмдлөгийн боловсруулалт
Гулзайлтын боловсруулалт
Автомат утас өнхрөх